ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ

1. Ֆինանսատնտեսական և հաշվապահական հաշվառման գործունեության կազմակերպում և խորհրդատվության իրականացում,
2. աուդիտի իրականացման կազմակերպում,
3. կազմակերպությունների տնտեսական գործունեության վերլուծություն,
4. զարգացման և ներդրումային ծրագրերի վերլուծություն և մշակում
5. բիզնես ծրագրերի (պլանների) կազմում: