ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏ

1. Ֆինանսատնտեսական փորձաքննությունների (դատահաշվապահական, դատատնտեսագիտական) և մասնագիտական ստուգումների իրականացում ու կազմակերպում,
2. շինարարատեխնիկական փորձաքննությունների իրականացում և կազմակերպում,
3. ապրանքագիտական փորձաքննությունների իրականացում և կազմակերպում,
4. ճանապարհատրանսպորտային պատահարների (բացառությամբ երկաթգծային, օդային և ջրային տրանսպորտի) փորձաքննությունների իրականացում և կազմակերպում,
5. տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական վիճակի ստուգում,
6. շենք-շինությունների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում, ինչպես նաև արդեն իսկ առկա փաստաթղթերի փորձաքննություն: