ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏ

1. Գիտահետազոտական և փորձարարական աշխատանքների, հետազոտությունների իրականացում և կազմակերպում,
2. մասնագիտական պատրաստման, վերապատրաստման և կադրերի նպատակային որակավորման բարձրացման ծրագրերի մշակում, իրականացում և կազմակերպում,
3. թարգմանչական ծառայությունների մատուցման կազմակերպում,
4. օտար լեզուների ուսուցման ծրագրերի կազմակերպում,
5. կոնֆերանսների, գիտաժողովների, սեմինարների, շնորհանդեսների կազմակերպում: