ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԵՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԵՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՈՒ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ

Ֆիզիկական անձանց և կազմակերպությունների շահերի պաշտպանության իրականացում և կազմակերպում՝ վարչական իրավախախտումներով, վարույթ իրականացնելու և վարչական պատասխանատվության ենթարկելու լիազորություններ ունեցող պետական մարմիններում և կազմակերպություններում: