ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԵՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

2.1 Իրավական խորհրդատվություն՝ ներառյալ վստահորդներին խորհրդատվության տրամադրումը դատական և մինչդատական փուլում,
2.2 վստահորդների շահերի պաշտպանության կազմակերպում մինչդատական և դատական վարույթներում, այդ թվում՝ քրեական, քաղաքացիական և վարչական գործերով,
2.3 օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով վկային իրավաբանական օգնության տրամադրման կազմակերպում։