ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ԴԱՏԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆ)

Հաճախորդի շահերի և իրավունքների պաշտպանության իրականացում և կազմակերպում ֆիզիկական անձանց և կազմակերպությունների մոտ (այդ թվում՝ դատարաններում, նոտարական գրասենյակներում, ինչպես նաև պետական և ոչ պետական բոլոր այլ կառույցներում և կազմակերպություններում)։