ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԵՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ

1.1 Իրավական և կազմակերպչական հարցերի վերաբերյալ խորհրդատվություն,մասնավորապես՝
1.1.1 քրեաիրավական, քաղաքացիաիրավական, վարչաիրավական, ինչպես նաև օրենսդրության տարբեր ոլորտների վերաբերյալ,
1.1.2 կազմակերպությունների կառավարման, աշխատանքների կազմակերպման և արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված ներքին իրավական ակտերի ընդունման վերաբերյալ,
1.1.3 ՀՀ օրենսդրության առանձին ոլորտները կարգավորող իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին նախագծերի մշակում, ինչպես նաև առկա նախագծերի վերաբերյալ եզրակացության տրամադրում,
1.2 իրավական փորձաքննություն պահանջող հարցերով գրավոր եզրակացության տրամադրում: