ՀԱՐԳԵԼԻ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ

Ընկերությունը ծառայություններ է մատուցում կազմակերպություններին և ֆիզիկական անձանց իրավական և կառավարման, ֆինանսատնտեսական և պետական գնումների, ծրագրավորման և թարգմանչական, կրթական, փորձաքննությունների և այլ ուղղություններով՝ ինչպես առանձին գործերով, այնպես էլ բաժանորդային եղանակով:

 Մեր հիմնական նպատակը նշված ոլորտներում հաճախորդներին բարձրորակ և պրոֆեսիոնալ ծառայություններ մատուցելն է:

 Ընկերության հիմնադիրներն ու մասնակիցներն ունեն բարձր որակավորում և բազմամյա աշխատանքային փորձ տարբեր ոլորտներում:

ՄԵՐ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

Իրավունքի գերակայություն,
Հաճախորդների շահերի լիարժեք պաշտպանություն,
Բարձր որակի ծառայությունների մատուցում,
Պարտականությունների պատշաճ և բարեխիղճ կատարում,
Հավասար և արդարացի գործընկերային համագործակցություն,
Գաղտնիության ապահովում,
Արժանապատիվ փոխհարաբերություն:

Առաքելություն